Co to jest tabulator?

 

Jeśli chcesz w tekście umieścić słowa lub liczby w wyrównanych kolumnach lub utworzyć wcięcie pierwszej linii akapitu, powinieneś zastosować tabulatory.

Każdy edytor tekstu ma domyślne ustawienie tabulatorów. Widać je na linijce.

To ustawienie wykorzystywane jest najczęściej przy wizualnym wyróżnianiu akapitów, poprzez wcięcie pierwszego wiersza, dzięki naciśnięciu klawisza [Tab]. Po jego naciśnięciu następuje automatyczne przesunięcie kursora tekstowego o określoną domyślnie odległość.

Jeżeli chcesz zastosować tabulatory do wyrównania kolumn tekstu, możesz to zrobić na dwa sposoby:

• Najłatwiej jest ustawić tabulatory „ręcznie” na linijce.

Najpierw powinieneś zdecydować, który z dostępnych tabulatorów będzie Ci potrzebny:

109b.jpg– tabulator lewy – ustawia równo, jedną pod drugą, lewe krawędzie tekstu, np.:

109d.jpg– tabulator prawy – ustawia równo, jedną pod drugą, prawe krawędzie tekstu.

110a.jpg– tabulator dziesiętny – ustawia równo, jeden pod drugim, miejsca dziesiętne (przecinki) wprowadzonych liczb,

110c.jpg– tabulator środkowy – ustawia równo, jeden pod drugim, środki wprowadzonego tekstu.

Na linijce możesz ustawić kilka różnych tabulatorów. Przejście do kolejnego akapitu (naciśnięcie klawisza [Enter]) powoduje zachowanie ustawień tabulatorów. Klikając w znaczek tabulatora umieszczony przed linijką, wybierasz jego rodzaj.